Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Taikomoji statistika ir ekonometrija

Statistika     [pranc. statistique, lot. status – būklė, padėtis] – mokslas, tiriantis masinių visuomeninių ir gamtos reiškinių kiekybinius aspektus kartu su tų reiškinių kokybiniu turiniu.

Beveik kiekviena žmogaus veiklos sritis vienaip ar kitaip susijusi su įvairiais duomenimis: tai ekonominiai, socialiniai ir kitokie šalies rodikliai, akcijų kainos ir palūkanų normos finansų ir draudimo rinkose, visuomenės nuomonės apklausos, nuolatiniai meteorologiniai stebėjimai, biomedicininių ir genetinių tyrimų duomenys, skambučių srauto ir telefoninių pokalbių trukmės duomenys, žemėlapiai ir transporto srautai, įrašai ir nuotraukos socialiniuose tinkluose, net ir čekiai už pirkinius parduotuvėje. Ir čia tik maža mus supančios ir nuolat augančios skaitmeninės informacijos dalis.

Vien užtikrinti tokio kiekio duomenų saugumą jau yra sunki užduotis, o dar sunkiau juos analizuoti ir išgauti naudingą informaciją. Nepaisant iškylančių sunkumų, šis milžiniškas duomenų antplūdis daro didžiulę įtaką, keičia verslo, valdžios struktūrų, mokslo ir kasdieninį daugelio žmonių gyvenimą. Statistinė didelės apimties duomenų analizė leidžia daryti daug dalykų, kurie anksčiau buvo sunkiai įmanomi: numatyti šiuolaikinio verslo tendencijas, suteikti naujų įžvalgų moksle, nulemti ekonominę vyriausybės politiką, užkirsti kelią ligoms, kovoti su nusikalstamumu ir pan.

Apie XXI a. industrinę duomenų revoliuciją ir duomenų analize pagrįstus verslo modelius kalba Google, Microsoft, IBM, Amazon ir kitų garsių firmų vadovai. Matematinis žmogiškų lūkesčių modeliavimas žada tapti vienu didžiausių šio amžiaus verslo iššūkių. Kad ekonomika ir verslas įsikraustė į skaičių karalystę, nuolat rašo „The Economist“, „Business Week“, „The NewYork Times“ ir daugelis kitų leidinių.

Jau dabar aišku, kad statistikos ir statistinio išsilavinimo reikšmę šiuolaikiame duomenų pasaulyje sunku perdėti. Duomenų analizės, informacijos išgavimo, jos supratimo, interpretavimo ir pateikimo įgūdžiai daugelį ateinančių metų bus labai svarbūs, todėl pagrindinis Taikomosios statistikos ir ekonometrijos studijų programos tikslas – suteikti jauniems žmonėms kokybišką universitetinį išsilavinimą, paruošti juos įdomiam duomenų analizės specialisto ir statistiko darbui.

Programos reziume

Image

Studijų sritis — fiziniai mokslai.

Studijų kryptis — statistika.

Studijų šaka — taikomoji statistika.

Studijų pakopa — pirma pakopa.

Studijų forma — nuolatinė.

Studijų trukmė — 4 metai.

Dėstymo kalba — lietuvių.

Minimalus išsilavinimas — vidurinis.

Suteikiamas laipsnis — bakalauras.


Konkursinis balas:

  • matematika — 0,4
  • informacinės technologijos — 0,2
  • lietuvių kalba — 0,2
  • užsienio kalba — 0,2